ZED WARREN DISCOGRAPHY
1983 UK "Muscle For Me (Yeah, Yeah)" 7" MJB - WAY 1001 (As "The Zed Warren Six")


/FONT>
1984 UK "Music To Watch Girls By" 7" Airebeat - SRT-4KS-139


/FONT>